Over ons

 

Deze website is het resultaat van een ESF-project Transnationaliteit (juli 2017-juni 2019). Het project ‘All Inclusive@work’ wil een aantal bouwstenen tot inclusief ondernemen toegankelijk maken voor werkgevers.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met volgende partners:

WEB ontwikkelt verschillende initiatieven in de regio om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt aan een duurzame job te helpen. Wij bieden steun, coaching en begeleiding aan de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkelen we zelf initiatieven voor sociale tewerkstelling.

 

I-Diverso ondersteunt in gans Vlaanderen bedrijven/organisaties in hun uitbouw van een ontwikkelingsgericht HR-beleid. We ontzorgen werkgevers die (willen) werken rond de thema’s inclusie, diversiteit, kansengroepen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit doen we door adviesverlening, screening en selectie, coaching, opleiding en subsidieondersteuning.

 

Compaan is een sociale onderneming die stelt dat elk talent inzetbaar is wanneer we inclusief werken en ondernemen. Binnen het actieterrein Oost-Vlaanderen wil Compaan toonaangevend zijn in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten in de arbeidsmarkt.  Compaan werkt daarvoor samen met de bedrijfswereld. Via goede praktijk wordt verduurzaming van de economie bekomen.

 

Groep INTRO is een organisatie die samen met medewerkers, partners en bedrijven werk maakt van persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. We doen dit via tewerkstelling, vorming, coaching van werkzoekenden en werkenden.  Via I-Diverso bieden we een volledig HR-aanbod aan bedrijven en organisaties met betrekking tot inclusief ondernemen.

 

Mensen met een beperking tewerkstellen: je wil graag, maar weet niet goed hoe eraan te beginnen? Misschien twijfel je omdat je denkt dat de investering niet zal opwegen tegen de voordelen. Of zie je geen mogelijkheden in je organisatie? Kairos helpt je bij het maken van de juiste strategische keuzes om mensen met een beperking in te zetten. Hierbij vertrekken we standaard vanuit jouw vraag als werkgever en zoeken we het antwoord dat past bij jouw bedrijfsvisie. Indien nodig verzorgen we inspiratiesessies om draagvlak te creëren bij de betrokken actoren en/of opleidingen om hen de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen. Nadien begeleiden we je graag bij de implementatie.

 

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren ‘de Werkplekarchitecten’. Sterpunt is actief sinds 1991 en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van hun 5 actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt:

 1. Werkinleving voor jongeren
 2. Opleiding – werkervaring – werkplekleren – trajectwerking
 3. Bijzondere ondersteuningsnoden (arbeidsbeperking en chronische ziekte)
 4. Loopbaanondersteuning (loopbaan- en doorstroombegeleiding)
 5. HR-ondersteuning met job- en taalcoaching; BIO-booster; werkplekadvies, outplacement en andere formules

Onze kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van onze leden in hun aanbod en het stimuleren van overleg, samenwerking, deskundigheid en vernieuwing. Eveneens sensibiliseren we rond en promoten we inclusief ondernemen en werken bij werkgevers en stakeholders.

 

Met zo’n 2800 bedrijven, zowel kmo’s, multinationals als vrije beroepen, actief in zowat alle economische sectoren, vormt Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen een uniek ondernemersnetwerk en is het de meest representatieve werkgeversorganisatie in de regio Mechelen-Kempen. Gesteund door de Voka Alliantie, willen we als neutrale en representatieve speler ondernemerschap stimuleren en ondersteunen via een uitgebreid aanbod aan activiteiten, netwerkevents en dienstverlening op maat. In hun streven naar inclusief ondernemen en in hun zoektocht naar geschikte medewerkers ondersteunt Voka de ondernemingen  (onder andere via WELT https://www.voka.be/mechelen-kempen/welt) in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, met een focus op werkplekleren.

 

 

Disworks is een Nederlands kennis- en onderzoekscentrum dat als doel heeft de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking te verbeteren. Hiervoor ontwikkelt, implementeert en toetst oprichtster dr. Brigitte van Lierop nieuwe instrumenten en methoden, waaronder de methode Inclusief Job Design. Met passie en kennis werkt zij als onafhankelijk adviseur en onderzoeker, maar ook als manager, projectleider, projectadviseur en meewerkend voorman in het meer inclusief maken van bedrijven en organisaties. Inclusief Job Design speelt daarbij een prominente rol.

 

 

Seinäjoki Joint Municipal Authority for Education bestaat uit enerzijds de beroepsonderwijsinstelling (vocational training centre) Sedu en anderzijds de volwassenen(beroeps)opleiding (adult education) Sedu. Onze organisatie is één van de grootste aanbieders van de opleidingen in Finland, met 4.200 studenten en ongeveer 600 medewerkers. De focus van onze opleidingen voor volwassenen ligt op het werken via competentiegerichte kwalificaties. Deze worden verworven via werkplekleren in bedrijven en organisaties. Uiteindelijk draagt deze werkwijze bij tot het verbeteren van concurrentievermogen en de verbetering van de kwaliteitsstandaard van bedrijfsactiviteiten, omdat de geboden trainingen en dienstverleningen op maat zijn van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken.

 

Kaks' Kättä workshop is een Finse organisatie met een duidelijke sociale doelstelling, namelijk werk verschaffen aan werkloze jongeren of ouderen en aan personen met een beperking. Naast werk bieden we ondersteuning en coaching aan onze werknemers wat betreft randvoorwaarden en loopbaanvragen.
Er is een nauwe en toenemende samenwerking tussen Kaks' Kättä workshop en Vocational Education Centre, Sedu. Voor studenten met een sterkere behoefte aan individuele begeleiding, training en ondersteuning met betrekking tot randvoorwaarden en attitudes, biedt Kaks' Kättä een leeromgeving waar ze via werkplekleren uiteindelijk hun graad kunnen verwerven. Dit is relevant voor jongeren die moeilijker leren via het traditionele onderwijs, die dreigen af te haken of die zonder kwalificaties uit het onderwijs stroomden.

 

BILSP - the Balkan Institute for Labour and Social Policy -  is een onafhankelijke Bulgaarse NGO opgericht in 2001.  Onze organisatie is gespecialiseerd in projecten rond sociale inclusie, HR, arbeidsmarkt, etc. Bilps heeft 15 experten in dienst en kan hiernaast terugvallen op een pool van meer dan 40 externe consultants om mee samen te werken. Binnen bovengenoemde thema’s biedt onze organisatie een aanbod rond:

 • projectmanagement
 • adviesverlening
 • training
 • ontwikkelen van evaluatiesystemen
 • ontwikkelen van strategische plannen, programma’s en projecten
 • economische en sociale analyses
 • social audits

De voorbije 5 jaar voerden we meer dan 30 projecten uit (waaronder een aantal ESF-projecten), onder meer rond supported employment en inclusie van kwetsbare doelgroepen.