Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen en diversiteit op de werkvloer zijn begrippen die al eens door elkaar gebruikt worden… Maar wat verstaan we hier precies onder?

Diversiteit gaat over verscheidenheid, variatie en verschillen in het personeelsbestand. Vaak drukken we diversiteit uit in cijfers. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen uit bepaalde groepen werken er binnen onze organisatie? Denk hierbij aan indelingen volgens geslacht, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, sociale achtergrond, nationaliteit, etc. Diversiteit kan je laten groeien door te investeren in de groei van ondervertegenwoordigde groepen.

Inclusie legt de focus op ‘erbij horen, zichzelf mogen en kunnen zijn’. Vanuit die gelijkwaardige cultuur draagt iedereen bij tot het succes van de organisatie. Een inclusieve onderneming streeft naar winst én wordt gedreven door een sterke visie en waarden. Alle werknemers - inclusief werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt - leveren een bijdrage aan het bedrijfsdoel. Een inclusieve ondernemer laat dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ presteren.

Inclusieve ondernemingen dragen concreet bij aan de arbeidsinschakeling van mensen met potentieel op de arbeidsmarkt (hoe divers ook) en werken rechtstreeks mee aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de VN.

Klik hier voor meer info over de Sustainable Development Goals (SDG's).

Ik zie dat het kan, ik begrijp dat het kan maar waarom en hoe zou ik het doen?

De huidige krapte op de arbeidsmarkt voelen we allemaal. Wie krijgt alle vacatures nog snel ingevuld? Dit zal de komende decennia niet veranderen. Inclusief ondernemen biedt veel kansen aan bedrijven om, niet alleen vanuit MVO-standpunt maar ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt, te groeien.

Inclusief ondernemen verloopt in stappen. Eigenlijk is het een never ending story, waarbij je op eigen tempo op zoek gaat naar oplossingen die werken voor jouw bedrijf of organisatie.

Welke (kleine) stappen kan een inclusieve onderneming zetten om het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt aan te boren?

  • Inclusief jobdesign: pas het werkproces aan en creëer een job op maat.
  • Herschrijf je vacature en stem ze af op maat van de doelgroep.
  • Witte raven bestaan helaas niet. Pas je selectieproces aan en kijk naar het potentieel dat elke kandidaat kan hebben voor je organisatie.
  • Verbreed je wervingskanalen en pas bijvoorbeeld ook vormen van werkplekleren toe. Je kan je hierbij laten ondersteunen door gespecialiseerde partnerorganisaties.
  • Onthaal/mentorschap: maak een aantrekkelijke onthaalbrochure, installeer en waardeer mentoren op de werkvloer, investeer in job- en taalcoaching, maak een opleidingsplan met feedbackmomenten, etc.
  • Retentie: laat medewerkers zichzelf zijn, geef ze voldoende autonomie, benoem hun talenten, voorzie voldoende feedback- en evaluatiemomenten, coach hun direct leidinggevenden, etc.
  • Begrijp elkaar: leer medewerkers en leidinggevenden vlot communiceren met anderstaligen, vereenvoudig je onthaalbrochure, procedures en veiligheidsvoorschriften, organiseer conversatietafels of (kosteloze) taalcoachings, etc.

Dit is slecht een greep uit het aanbod. Bovendien zijn bedrijven of organisaties net zoals mensen: diversiteit troef. Wat bij de ene werkt, werkt misschien niet of minder bij de andere. Het is dus vooral een kwestie om actief aan de slag te gaan met de verschillende bouwstenen en ze stap voor stap en op maat van jouw organisatie toe te passen.

Meer lezen over inclusief ondernemen? Klik hier.

Prof. dr. Bart Cambré, vice decaan van Antwerp Management School en voorzitter van Sterpunt Inclusief Ondernemen, vertelt hieronder over zijn visie op en ervaring met inclusief ondernemen.


Wie dit filmpje opent in Internet Explorer, kan mogelijk hinder ondervinden tijdens het kijken. Gebruik dus best een andere browser.