Competentiekloof

Om de competentiekloof te dichten, wordt de laatste jaren sterk ingezet op werkplekleren. Dit zijn financieel interessante formules om iemand op de werkvloer op te leiden en de juiste competenties aan te leren. De individuele beroepsopleiding (IBO) is er één van.

Om bedrijven toegankelijk te maken voor het nog beschikbare potentieel aan werkzoekenden, heb je naast werkplekleren ook de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan het werkproces. Meer weten ...