Inclusief jobdesign

Inclusief jobdesign is het anders inrichten van werkprocessen en het afsplitsen van de elementaire, ongeschoolde taken. Door deze reorganisatie sla je twee vliegen in één klap: gekwalificeerd personeel kan je beter inzetten voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid en de elementaire taken voeg je samen tot een nieuwe laagdrempelige functie die toegankelijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De implementatie van inclusief jobdesign gebeurt via werkplekleren en coaching op maat van alle betrokkenen. Wie kiest voor jobdesign, ontwikkelt een interessante business case met een efficiëntere personeelsinzet, besparing op de loonkost én realisatie van een hoger rendement.

 

Wie dit filmpje opent in Internet Explorer, ondervindt mogelijk hinder tijdens het kijken. Gebruik dus best een andere browser.

Hoe werkt het?

Bij inclusief jobdesign voer je een doorgedreven optimalisatie uit van de werkprocessen en onderscheid je de complexe van de eenvoudige, elementaire taken. Dit zijn taken die makkelijk aan te leren en uit te voeren zijn en waarvoor geen hoog scholingsniveau is vereist. De elementaire taken voeg je samen tot een nieuwe functie die je vervolgens in het werkproces integreert.

Hooggeschoolde werknemers worden hierdoor ontlast van 'alle bijkomstigheden' en krijgen meer ruimte voor de taken waarvoor ze zijn opgeleid. Door de creatie van een nieuwe ondersteunende functie met lage instapvoorwaarden, maak je je werkplek toegankelijk voor het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt, met name kortgeschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, anderstaligen, 55-plussers, etc. Via financieel interessante formules als werkplekleren en coaching op maat, kunnen zij hun talenten ontplooien, (persoonlijke) groei realiseren en volwaardig bijdragen aan het rendement van je organisatie.


Hoe begin je eraan?

Het proces van inclusief jobdesign verloopt als volgt:

1. Checklist indicatoren

Ben je benieuwd of inclusief jobdesign iets kan betekenen voor jouw bedrijf? Doe dan de test aan de hand van deze indicatoren. Heb je één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is het zeker de moeite om de mogelijkheden van inclusief  jobdesign binnen je organisatie verder te verkennen.

2. Analyse van het werkproces

Meerwaarde

Wie inclusief jobdesign toepast, realiseert op meerdere vlakken een win:

  • Je voert een deel van het werkproces uit tegen een lagere kost.
  • Door de optimalisatie van het werkproces, realiseer je een hogere productie, meer kwaliteit, minder verspilling, etc.
  • Geschoolde medewerkers krijgen een takenpakket dat beter aansluit bij hun kerncompetenties waardoor zij meer ruimte krijgen om nieuwe klanten en opdrachten aan te trekken.
  • Je speelt in op de krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan hooggeschoolde medewerkers.
  • Je kan het aantal uitzendkrachten terugdringen en hiermee besparen op de loonkost.
  • Je maakt je organisatie inclusief en drukt je stempel op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Succesfactoren

  • Creëer voldoende draagvlak op alle niveaus in de organisatie. Betrek de direct leidinggevende en alle medewerkers vanaf het begin. Maak de voordelen van inclusief jobdesign en het veranderingsproces dat daaruit voortvloeit, zichtbaar.
  • Verken alle mogelijkheden. Maak gebruik van de methodieken op deze site en kijk 'out of the box' en onbevooroordeeld naar de organisatie en de werkprocessen.
  • Door inclusief jobdesign creëer je kansen voor het nog beschikbare potentieel aan werkzoekenden. Zorg ervoor dat je vertrouwd geraakt met deze groep van mensen. Dit is essentieel bij het ontwerpen van de nieuwe functie en zal mee bepalen hoe je vormgeeft aan het onthaal en de inwerking van de nieuwe medewerker. Als je deze doelgroep voldoende kunt inschatten, voorkom je dat je een nieuwe knelpuntvacature creëert.
  • Tip! Laat je bijstaan door een gekwalificeerde jobdesigner. Als neutraal aanspreekpunt en sparring partner leidt hij het veranderingsproces in goede banen en biedt hij coaching op maat van alle betrokkenen.