Krapte op de arbeidsmarkt

'De arbeidsmarkt staat in brand' is een vaak gehoorde uitspraak die vandaag helaas ook realiteit is. Eind 2018 waren er per openstaande vacature amper 4,2 werkzoekenden. Bij hooggeschoolden is de situatie nog nijpender, met nauwelijks 2,3 kandidaten per openstaande functie. Deze tendens zet zich de komende jaren nog verder door waardoor het voor bedrijven alsmaar moeilijker wordt om nog nieuwe medewerkers te vinden. Tegelijk stellen we vast dat er toch nog heel wat potentiële arbeidsreserve aanwezig is. Meer weten ...


Bronnen: