Loonkost van interimkrachten

Wist je dat je op personeelskosten kan besparen door beroep te doen op de nog beschikbare arbeidskrachten die je via werkplekleren (bv. IBO) bovendien nog eens opleidt tot de ideale medewerker voor jouw bedrijf?

Enkele cijfers over de loonkost in beeld (status op 01/07/19):

Basisloon 6 maanden interim (quotiënt 1.6) 6 maanden IBO-plus 6 maanden IBO
≤ 1.734 euro Max 16.320 euro 0 3.900 euro
1.735 ≤ 2.040 euro 16.320 – 19.188 euro 0 4.800 euro
2.041 ≤ 2.346 euro 19.194 – 22.068 euro 0 6.000 euro

 

Maar hoe zet je deze doelgroep binnen je organisatie op een zinvolle en economisch rendabele manier in? Meer weten …