Werving & selectie

Je hebt het ontwerpproces van inclusief jobdesign afgerond en een laagdrempelige functie gecreëerd voor mensen die om diverse redenen een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Deze groep van mensen vindt het moeilijk om aansluiting te vinden op de huidige vacatures en heeft een laagdrempelige instap nodig waarvoor geen hoog opleidings- of scholingsniveau is vereist: 55- plussers, jongeren, anderstaligen, kortgeschoolden, mensen met een psychosociale of motorische beperking, langdurig werkzoekenden, etc.

 

Hoe bereik je hen?

Omdat je deze doelgroep moeilijk of niet via de klassieke wervingskanalen bereikt, neem je best contact met organisaties die deze mensen op een professionele manier naar werk begeleiden en voldoende affiniteit hebben met de doelgroep:

Het is belangrijk dat je je wervings- en selectieproces zo toegankelijk mogelijk maakt en afstemt op de doelgroep. Probeer zoveel mogelijk (onbewuste) drempels weg te werken en aandacht te besteden aan:

 • een wervende vacaturetekst
 • toegankelijk en eenvoudig taalgebruik
 • een laagdrempelig selectieproces
 • meer focus op attitudegericht dan op competentiegericht selecteren

Lees hier onze tips & tricks.

Meerwaarde

Door anders te selecteren en aan te werven, realiseer je op meerdere vlakken een win:

 • Je bouwt een netwerk uit met gespecialiseerde partnerorganisaties die potentiële kandidaten naar jouw bedrijf kunnen toeleiden.
 • Vacatures geraken sneller ingevuld.
 • Als je mensen uit de doelgroep zoals hierboven omschreven, een kans geeft, kan je beroep doen op financieel voordelige opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, aanwervingsincentives, (kosteloze) job- en taalcoaching op de werkvloer, etc. Bedrijfseconomisch levert het je dus een interessante business case op.
 • Je werkvloer wordt een weerspiegeling van de maatschappelijke diversiteit én van je klantenbestand.
 • Diversiteit op de werkvloer zorgt voor creativiteit en nieuwe frisse ideeën.
 • Je geeft op een realistische manier invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Succesfactoren

 • Zorg dat je vertrouwd geraakt met de doelgroep zoals hierboven omschreven. Stem je aanpak en communicatie in de wervings- en selectieprocedure hierop af. Je kan je eventueel laten bijstaan door ervaren toeleiders en jobcoaches.
 • Maak gebruik van werkplekleren. Er bestaan tal van mogelijkheden om nieuwe medewerkers stages en opleidingen aan te bieden. Die zijn doorgaans heel persoonsgebonden en maken het voor jou als bedrijf financieel interessant.