Coaching

Om inclusief jobdesign en het veranderingsproces dat ermee gepaard gaat, in goede banen te leiden, is coaching op maat van alle betrokkenen een absolute must. Om die reden is het belangrijk dat je voldoende aandacht besteedt aan de begeleiding van:

 • de nieuwe medewerker bij de opstart in de nieuwe functie en de integratie binnen het team.
 • de rechtstreekse collega's die deel uitmaken van het team en de impact van het veranderingsproces ervaren.
 • de direct leidinggevende die de kwaliteit van het geoptimaliseerde werkproces en de cultuur van inclusie moet bewaken.

 

Hoe begeleid je dit proces?

Een veranderings- of groeitraject realiseren op de werkvloer, is altijd een uitdaging. Om het proces te faciliteren en tot een goed einde te brengen, is het belangrijk dat je een coach inschakelt. Dit kan een interne coach zijn (bv. ervaren mentor) of een bedrijfsexterne coach.

De coach werkt op drie sporen:

De acties van de coach vertalen zich naar drie domeinen: de job, de samenwerking met de collega’s en de omgeving. Op ieder domein legt de coach andere accenten:

Om de coaching in goede banen te leiden, biedt het 8 stappenmodel van Kotter een kader dat handig kan zijn als richtlijn of achtergrondinformatie. Natuurlijk blijft het belangrijk dat je rekening houdt met de context van je team/organisatie en werkt op maat van alle betrokkenen.

Meerwaarde

 • Samen met alle betrokkenen waakt de coach over het welslagen van het volledige proces van inclusief jobdesign en de implementatie van de aangepaste werkverdeling.
 • Een coach heeft niet alleen oog voor de nieuwe medewerker die opstart, maar is zich ook bewust van het feit dat het ganse team waar de medewerker deel van uitmaakt, in een veranderingsproces terechtkomt.
 • Een coach bevestigt en versterkt medewerkers in hun competenties en maakt doorheen het veranderingsproces positieve evoluties op de werkvloer zichtbaar.
 • Een coach werkt proactief en voorkomt dat discussies of communicatieproblemen op de werkvloer uitgroeien tot conflicten.
 • De coaching kan ook worden toegepast bij het onthaal (onboarding) van andere (nieuwe) medewerkers.

Succesfactoren

 • Als het team niet mee is in de visie die je vooropstelt, ontstaat verwarring en chaos op de werkvloer. Wees hierover duidelijk en transparant.
 • Vertrek vanuit de noden op de werkvloer en maak van hieruit het belang van het veranderingsproces voor alle direct betrokkenen zichtbaar.
 • Voorzie ondersteuning op maat, zeker tijdens de opstartfase. Dit kan door bedrijfsinterne mentoren degelijk op te leiden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om beroep te doen op een bedrijfsexterne job- en taalcoach. Dankzij tussenkomst van de Vlaamse overheid is dit kosteloos voor alle startende werknemers met een ondersteuningsnood. De mentor en bedrijfsexterne coach kunnen complementair zijn in aanpak en expertise.
 • Wees je ervan bewust dat elke stap in een veranderingsproces, hoe groot of klein ook, de nodige aandacht verdient. Alleen zo wordt de verandering het snelst aanvaard en binnen de organisatie verankerd.

Wie dit filmpje opent in Internet Explorer, ondervindt mogelijk hinder tijdens het kijken. Gebruik dus best een andere browser.